Black & White - kronauerphoto


Baptism, St Xenia Church

Baptism, St Xenia Church

BWblackwhite

From People and Portraits